دوربین های حرارتی برای تشخیص دمای بدن

دوربین های حرارتی برای تشخیص دمای بدن

پویا رجایی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

رفع مشکل ضبط نکردن دستگاه ضبط (DVR - NVR )

رفع مشکل ضبط نکردن دستگاه ضبط (DVR - NVR )

پویا رجایی

۷ اسفند ۱۳۹۸

علل وجود نویز در تصاویر دوربین مداربسته و روش رفع آنها

علل وجود نویز در تصاویر دوربین مداربسته و روش رفع آنها

پویا رجایی

۲۰ بهمن ۱۳۹۸

کدام برند را برای خرید دوربین مداربسته انتخاب کنیم؟

کدام برند را برای خرید دوربین مداربسته انتخاب کنیم؟

پویا رجایی

۲۳ بهمن ۱۳۹۸

آرایش رک

آرایش رک

پویا رجایی

۳ آبان ۱۳۹۸

آشنایی با ترانک و موارد کاربرد آن

آشنایی با ترانک و موارد کاربرد آن

پویا رجایی

۴ آبان ۱۳۹۸

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

پویا رجایی

۳ آبان ۱۳۹۸

سرور (server)

سرور (server)

پویا رجایی

۳ آبان ۱۳۹۸

اشتباهات رایج و توقعات غیر منطقی از نصب سیستم های امنیتی

اشتباهات رایج و توقعات غیر منطقی از نصب سیستم های امنیتی

پویا رجایی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

قابلیت های خاص دوربین مداربسته

قابلیت های خاص دوربین مداربسته

پویا رجایی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

هدف از نصب دوربین مدار بسته

هدف از نصب دوربین مدار بسته

پویا رجایی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

اسمارت ترکینگ

اسمارت ترکینگ

پویا رجایی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸